Hvem er vi?

Vågsbygd frikirke er en kristen menighet, del av kirkesamfunnet Den Evangelisk Lutherske Frikirke med drøyt 80 menigheter på landsbasis. Vågsbygd frikirke holder til i et funksjonelt og fint kirkehus på Karuss, og med Jesus som sentrum ønsker vi å bygge et åpent hverdagsfellesskap av mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner.  

Hovedsamling vår er søndagens gudstjeneste og Barnekirka (søndagsskolen vår). Vi inviterer ellers til alderstilpassede tilbud av ulike slag, åpen fredags-taco og årlige høydepunkter som blant annet Julebutikken. Ganske mange møtes også regelmessig i hjemmene, i husgruppefellesskap.

Kirkebygget sto ferdig til advent i 1984, og i 1986 ble Vågsbygd stiftet som selvstendig menighet ut fra Kristiansand frikirke.

Virksomheten drives av en kombinasjon av ulønnende og ansatte medarbeidere, og finansieres i hovedsak av frivillige gaver, men også med midler fra det offentlige (stat og kommune).

Stab
Roar Tønnessen
Roar Tønnessen
Pastor
Maria Phuong Våge Skårdal
Maria Phuong Våge Skårdal
Barnearbeider

maria@vfkirke.no
470 80 026

Helene Dahl Spiris
Helene Dahl Spiris
Kontorleder

post@vfkirke.no
456 85 930

Berørt av Jesus

Menighetens visjon er å leve berørt av Jesus. En berøring er mer enn et inntrykk eller en oppfatning. Den går dypere, og gjør noe med hvem vi er som personer. Å leve berørt av Jesus er å leve slik at felleskapet med Jesus blir grunnmuren i livet. Fellesskapet med Jesus finner vi i Bibelen, bønnen, nattverden og fellesskapet med hverandre. Dette fellesskapet er livets største gave, og her kan vi finne retning til vår livsvei, sannheten som veileder oss og det livet som gir varig glede.

Menighetsråd
Jens Helge Hodne
Jens Helge Hodne
Eldsterådsleder
Stein Arild Mushom
Stein Arild Mushom
Eldsteråd
Håvard Flå
Håvard Flå
Eldsteråd

hflaa@vfkirke.no
994 21 853

Rannveig Midbøe
Rannveig Midbøe
Eldsteråd
Thore Aas
Diakonrådsleder

taas@vfkirke.no
982 68 499

Svein Åge Johanson
Svein Åge Johanson
Diakonråd

sjohanson@vfkirke.no
900 24 744

 

Marit Hodne
Marit Hodne
Diakonråd
Kjell Helge Godfredsen
Kjell Helge Godfredsen
Diakonråd
Trond Midbøe
Diakonråd

Årsmeldinger

Powered by Cornerstone