Hvem er vi?

Vågsbygd frikirke er en kristen menighet, del av kirkesamfunnet Den Evangelisk Lutherske Frikirke med drøyt 80 menigheter på landsbasis. Vågsbygd frikirke holder til i et funksjonelt og fint kirkehus på Karuss, og med Jesus som sentrum ønsker vi å bygge et åpent hverdagsfellesskap av mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner.  

Hovedsamling vår er søndagens gudstjeneste og Barnekirka (søndagsskolen vår). Vi inviterer ellers til alderstilpassede tilbud av ulike slag, åpen fredags-taco og årlige høydepunkter som blant annet Julebutikken. Ganske mange møtes også regelmessig i hjemmene, i husgruppefellesskap.

Kirkebygget sto ferdig til advent i 1984, og i 1986 ble Vågsbygd stiftet som selvstendig menighet ut fra Kristiansand frikirke.

Virksomheten drives av en kombinasjon av ulønnende og ansatte medarbeidere, og finansieres i hovedsak av frivillige gaver, men også med midler fra det offentlige (stat og kommune).

Stab
Roar Tønnessen
Roar Tønnessen
Pastor
Helene Dahl Spiris
Helene Dahl Spiris
Kontorleder

post@vfkirke.no
456 85 930

Visjoner og verdier

Menighetens motto er ‘Berørt av Jesus.’ Bibelen forteller at det er Jesus som viser oss hvem Gud er - fordi han selv er Gud. Hos Jesus kan vi møte og motta kjærlighet, visdom, tilgivelse og håp for alt som ligger foran.

Vågsbygd frikirke tror på Den treenige Gud, og deler den verdensvide kirkes trosbekjennelse. Vi bygger på Bibelen og er forpliktet på Frikirkens lære.

Vår bønn er at dette fellesskap skal være et sted hvor «himmelen kysser jorden»; og være en møteplass mellom våre liv slik de er, og Guds godhet, kraft og nåde. Gud elsker oss, og det forandrer egentlig alt.

Eldsteråd
Jens Helge Hodne
Jens Helge Hodne
Eldsterådsleder
Stein Arild Mushom
Stein Arild Mushom
Eldsteråd
Håvard Flå
Håvard Flå
Eldsteråd

hflaa@vfkirke.no
994 21 853

Rannveig Midbøe
Rannveig Midbøe
Eldsteråd
Powered by Cornerstone