SUPERSØNDAG

En søndag i måneden inviterer vi til SUPERSØNDAG i kirka.

SUPERSØNDAG begynner med SUPERgudstjeneste kl 11:00. SUPERgudstjeneste er for alle aldre, og med fokus på barn og ungdom.

Etter Gudstjenesten er det kaker eller varm mat.

 

Gudstjenester

Søndag etter søndag møtes vi i «hellig hverdagslighet» til gudstjeneste. Vår liturgiske ordning har røtter i gammel, kristen tradisjon, men er litt lavkirkelig i preget. Som oftest tar møtelederen med ledd som nådehilsen, tekstlesninger, trosbekjennelse, bønn, velsignelse og utsendelse.

Vi er glade i å synge, og setter pris på å lytte til predikantens utleggelse av søndagens tekst. Noen ganger har vi enklere samlinger, båret av nyere sanger og en mindre formell stil. Barna har sin selvsagte plass i fellesskapet, og er med i starten til de går til egen samling i Barnekirka.

Etter gudstjenesten byr kirkevertene vanligvis på kaffe og kaker i vestibylen.

Barnekirka
Barnekirka
0 - 2 år
0 - 2 år
Vi har et egent barnerom i kirka. Her kan de minste barna leke fritt under Gudstjenesten. Rommet har amme stol og lyd overføring fra kirkesalen. De minste barna er også velkomne på Knøtteklubben.
3 - 5 år
3 - 5 år
Knøtteklubben samler de minste barna til samling under Gudstjenesten. På knøtteklubben hører vi bibelhistorier, synger sanger og ber sammen. Mindre barn er også velkomne
6 - 10 år
6 - 10 år
For de yngste skolebarna har vi Skattekista. Skattekista samles hver søndag under Gudstjenesten. På skattekista får barna høre en bibelhistorie som vi prøver å koble til barnas eget liv. Vi koser oss og har mye gøy sammen
11 - 15 år
11 - 15 år
Fire er søndagsamlinger for Tweens og Ungdom. Her får vi høre en liten anndakt eller et vitnesbyrd. Etter på er det Chill med mat og film eller playstation.

Påfyll

Omtrent en gang i måneden arrangerer vi kveldsgudstjenesten Påfyll i samarbeid med Vågsbygd misjonskirke.

Påfyll skal være preget av uformell kafé-atmosfære, aktuell forkynnelse og nyere lovsang. Kafeen er god og gratis, og nesten hver gang har vi med en gjest som forteller noe om hva troen på Gud betyr i deres liv. Det er dessuten alltid tilstede noen som kan prate med deg eller be for deg dersom du ønsker det.

Powered by Cornerstone