SUPERSØNDAG

En søndag i måneden inviterer vi til SUPERSØNDAG i kirka.

SUPERSØNDAG begynner med SUPERgudstjeneste kl 11:00. SUPERgudstjeneste er for alle aldre, og med fokus på barn og ungdom.

Etter Gudstjenesten er det mat og aktiviteter. Vi serverer grillmat, grøt, lappskaus eller lignende, alt ut i fra vær og sesong. Etter vi har spist drar vi i gang aktiviteter for barn og ungdom. Dette kan være ringleker, bruskassestabling, hobbyaktiviter, forskjellige konkurranser m.m. De voksne kan være med å leke, men har og muligheten til å drikke kaffe og prate. 

 

Gudstjenester

Søndag etter søndag møtes vi i «hellig hverdagslighet» til gudstjeneste. Vår liturgiske ordning har røtter i gammel, kristen tradisjon, men er litt lavkirkelig i preget. Som oftest tar møtelederen med ledd som nådehilsen, tekstlesninger, trosbekjennelse, bønn, velsignelse og utsendelse.

Vi er glade i å synge, og setter pris på å lytte til predikantens utleggelse av søndagens tekst. Noen ganger har vi enklere samlinger, båret av nyere sanger og en mindre formell stil. Barna har sin selvsagte plass i fellesskapet, og er med i starten til de går til egen samling i Barnekirka.

Etter gudstjenesten byr kirkevertene vanligvis på kaffe og kaker i vestibylen.

Barnekirka
Barnekirka
0 - 2 år
0 - 2 år
Vi har et egent barnerom i kirka. Her kan de minste barna leke fritt under Gudstjenesten. Rommet har amme stol og lyd overføring fra kirkesalen. De minste barna er også velkomne på Knøtteklubben.
3 - 5 år
3 - 5 år
Knøtteklubben samler de minste barna til samling under Gudstjenesten. På knøtteklubben hører vi bibelhistorier, synger sanger og ber sammen. Mindre barn er også velkomne
6 - 10 år
6 - 10 år
For de yngste skolebarna har vi Skattekista. Skattekista samles hver søndag under Gudstjenesten. På skattekista får barna høre en bibelhistorie som vi prøver å koble til barnas eget liv. Vi koser oss og har mye gøy sammen
11 - 15 år
11 - 15 år
Fire er søndagsamlinger for Tweens og Ungdom. Her får vi høre en liten anndakt eller et vitnesbyrd. Etter på er det Chill med mat og film eller playstation.

Generasjonsgudstjeneste

Dette vil vi at skal være en møteplass for alle! Javisst er det enkelt å samles med de som ligner mest på oss selv - men storheten i det Jesus inviterer alle til, kommer enda bedre til uttrykk når små og store, brune og hvite, jenter og gutter, familiefolk, par og single, samles til gudstjeneste i fellesskap.

Formen i generasjonsgudstjenestene tar mest hensyn til de yngste i flokken, men samlingene er for alle - og ingenting gleder oss mer enn å se liten og stor “rundt samme bord.”

Påfyll

Omtrent en gang i måneden arrangerer vi kveldsgudstjenesten Påfyll i samarbeid med Vågsbygd misjonskirke.

Påfyll skal være preget av uformell kafé-atmosfære, aktuell forkynnelse og nyere lovsang. Kafeen er god og gratis, og nesten hver gang har vi med en gjest som forteller noe om hva troen på Gud betyr i deres liv. Det er dessuten alltid tilstede noen som kan prate med deg eller be for deg dersom du ønsker det.

Stilmessig er Påfyll noe annet enn familiemøter og tradisjonelle formiddagsgudstjenester, og vi vil gjerne at det skal være lett å kjenne seg hjemme for alle - ikke minst deg mellom 20 og 40.

Powered by Cornerstone