Bønnemøte

Bønn er kristenlivets åndedrett. Dette sitatet speiler godt den livsholdning vi møter i hele Bibelen, ikke minst i Jesu liv. Bønn er det som skjer når mennesket åpner sitt liv for Gud - og det er vi kalt til i glede og sorg. Bønn er ikke stil eller sjanger, heller ikke aktivitet eller prestasjon. Bønn kan skje i vårt indre eller tales ut høyt - kanskje sammen med andre. Mange kristne bærer med seg denne pulsen, dette åndedrettet.

Menighetens bønnemøte på torsdager, er et supplement til dette. Her kan man komme og være i stille bønn, eller be høyt. Det er et fint og omsorgsfullt fellesskap, og nye og gamle er alltid velkomne!

Gutta Alene

Vi startet som en oktett for menn i sin beste alder, med medlemmer i all vesentlighet fra Vågsbygd Frikirke. Lene Grundetjern var vår første musikalske leder. Etter noe frafall og en aktiv vervekampanje for å få nye medlemmer har oktetten beveget seg mot å bli ett lite mannskor, nå med 12 medlemmer. Vår musikalske leder er nå Jose Eduardo Flores.

Vi legger ikke lista for høyt, har det gøy sammen, og er stadig åpen for å utvide med flere medlemmer.

Powered by Cornerstone