Bønnemøte

Bønn er kristenlivets åndedrett. Dette sitatet speiler godt den livsholdning vi møter i hele Bibelen, ikke minst i Jesu liv. Bønn er det som skjer når mennesket åpner sitt liv for Gud - og det er vi kalt til i glede og sorg. Bønn er ikke stil eller sjanger, heller ikke aktivitet eller prestasjon. Bønn kan skje i vårt indre eller tales ut høyt - kanskje sammen med andre. Mange kristne bærer med seg denne pulsen, dette åndedrettet.

Menighetens bønnemøte på tirsdager, er et supplement til dette. Her kan man komme og være i stille bønn, eller be høyt. Det er et fint og omsorgsfullt fellesskap, og nye og gamle er alltid velkomne!

Formiddagstreff

Formiddagstreff er et månedlig samlingspunkt på torsdager for deg som har fri på dagtid. De fleste gjestene er pensjonister, men man må ikke være over 67 for å komme på treffet; det holder lenge at du har tid og lyst.

Programinnholdet er gjerne et innlegg ved en spennende gjest, sang fra solist eller gruppe og en andaktssamling. Andre halvdel av programmet er av sosial karakter: Samling rundt småbord og servering av smørbrød, kaffe og kaker.

Det koster ikke noe å delta på Formiddagstreffet, men de som ønsker kan gi en gave i kollektbøssa.

Aktiviteten til Formiddagstreff er påvirket av den pågående koronasituasjonen. Oppdatert informasjon finner du her på hjemmesiden.

Gutta Alene

Vi startet som en oktett for menn i sin beste alder, med medlemmer i all vesentlighet fra Vågsbygd Frikirke. Lene Grundetjern var vår første musikalske leder. Etter noe frafall og en aktiv vervekampanje for å få nye medlemmer har oktetten beveget seg mot å bli ett lite mannskor, nå med 12 medlemmer. Vår musikalske leder er nå Jose Eduardo Flores.

Vi legger ikke lista for høyt, har det gøy sammen, og er stadig åpen for å utvide med flere medlemmer.

Kvinneforening

Det er to kvinneforeninger tilknyttet Vågsbygd Frikirke - henholdsvis i Vågsbygd og på Flekkerøy. Kvinneforeningenes viktige ingredienser er det sosiale fellesskapet, påfyllet for troen og fellesinnsatsen for misjon og diakonalt arbeid.

Gruppene møtes normalt annenhver mandag, men aktiviteten er påvirket av den pågående koronasituasjonen.

Oppdatert informasjon om foreningene får du her på hjemmesiden eller ved å kontakte:

Torbjørg Danielsen (mob 91743055, Flekkerøy)
Henny Østerberg (mob. 918 65 512, Vågsbygd)

Powered by Cornerstone