Barnekirka

0 - 2 år
0 - 2 år
Vi har et egent barnerom i kirka. Her kan de minste barna leke fritt under Gudstjenesten. Rommet har amme stol og lyd overføring fra kirkesalen. De minste barna er også velkomne på Knøtteklubben.
3 - 5 år
3 - 5 år
Knøtteklubben samler de minste barna til samling under Gudstjenesten. På knøtteklubben hører vi bibelhistorier, synger sanger og ber sammen. Mindre barn er også velkomne
6 - 10 år
6 - 10 år
For de yngste skolebarna har vi Skattekista. Skattekista samles hver søndag under Gudstjenesten. På skattekista får barna høre en bibelhistorie som vi prøver å koble til barnas eget liv. Vi koser oss og har mye gøy sammen
11 - 15 år
11 - 15 år
Fire er søndagsamlinger for Tweens og Ungdom. Her får vi høre en liten anndakt eller et vitnesbyrd. Etter på er det Chill med mat og film eller playstation.

FRISKUS

Friskus er Tweens arbeidet i menigheten vår. Vi samles annenhver lørdag. En lørdag i måneden samles vi i kirka til andakt, matlaging, spill og mye gøy. En gang i måneden samles vi til grupper i private hjem.

Vi ønsker at FRISKUS skal være et lavterskel tilbud hvor alle tweens i Vågsbygd er velkomne, samtidig som vi ønsker at tweensa skal bli bedre kjent med både Jesus, seg selv og hverandre.

 

 

Miniband

Miniband i Vågsbygd frikirke er en samling for barn i alderen 3 til 6 år, tirsdager i partalls uker fra kl. 17:00 til kl.17:45. Vi øver på å synge/spille noen sanger og leker i kirkesalen. Målet er at barna skal ha det gøy med musikk og leke masse.

Har dere lyst å bli med? Har du noen spørsmål? Kontakt Helene Dahl Spiris på tlf. 456 85 930. Familie-og ungdomsarbeider Pål Møll Abrahamsen har ansvar for det musikalske.

Barnefest, BoHjemme leri og Tweenscamp

Hvert år arrangeres det flere arrangement for barn og tweens i menigheten. 2- til 6- åringer inviterese til Barnefest og utdeling av min Kirkebok. Barn i småskolen blir invitert til bohjemmeleir med masse gøy i kirka, og Tweens har Tweens helg. Invitasjoner sendes ut i forkant av hvert arrangement.

Speider

Vågsbygd Frikirke driver en speidergruppe som er tilsluttet Norges Speiderforbund. Vågsbygd FSK Speidergruppe har møte hver mandag. Aktivitetene foregår stort sett ute.  De drar på turer, har egen båt og deltar på leirer. Hver høst er det speidergudstjeneste i kirka. 

Vågsygd FSK på Facebook

Powered by Cornerstone