Kalender/Gudstjeneste

Gudstjeneste

Velkommen til Gudstjeneste
Hjertelig velkommen til Gudstjeneste nå til søndag, 23.juni, kl.11:00. Terje Andersen skal tale, Barnekirka skal ha fellessamling og det blir is etter Gudstjenesten. Velkommen. Dette er den siste Gudstjenesten her i kirka før sommerferien, i juli feirer vi Gudstjenester på Kristiansand Feriesenter.

 

Søndag etter søndag møtes vi i «hellig hverdagslighet» til gudstjeneste. Vår liturgiske ordning har røtter i gammel, kristen tradisjon, men er litt lavkirkelig i preget. Som oftest tar møtelederen med ledd som nådehilsen, tekstlesninger, trosbekjennelse, bønn, velsignelse og utsendelse.

Vi er glade i å synge, og setter pris på å lytte til predikantens utleggelse av søndagens tekst. Noen ganger har vi enklere samlinger, båret av nyere sanger og en mindre formell stil. Barna har sin selvsagte plass i fellesskapet, og er med i starten til de går til egen samling i Barnekirka.

Powered by Cornerstone