Kalender/Gudstjeneste

Gudstjeneste

Velkommen til Gudstjeneste
Velkommen til Gudstjeneste. Roar Tønnessen taler over tema "Jesus vekker Lasarus", Barnekirka samles om samme tema. Hjertelig velkommen alle sammen!

 

Søndag etter søndag møtes vi i «hellig hverdagslighet» til gudstjeneste. Vår liturgiske ordning har røtter i gammel, kristen tradisjon, men er litt lavkirkelig i preget. Som oftest tar møtelederen med ledd som nådehilsen, tekstlesninger, trosbekjennelse, bønn, velsignelse og utsendelse.

Vi er glade i å synge, og setter pris på å lytte til predikantens utleggelse av søndagens tekst. Noen ganger har vi enklere samlinger, båret av nyere sanger og en mindre formell stil. Barna har sin selvsagte plass i fellesskapet, og er med i starten til de går til egen samling i Barnekirka.

Powered by Cornerstone