Kalender/Pinsegudstjeneste 2. pinsedag

Gudstjeneste

Velkommen til Gudstjeneste
Velkommen til Pinsegudstjeneste. Roar Tønnessen taler med tema "Hva gjør Den hellig ånd og hvordan bli fylt av Den hellig ånd?" og det er nattverd. Hjertelig velkommen.

 

Søndag etter søndag møtes vi i «hellig hverdagslighet» til gudstjeneste. Vår liturgiske ordning har røtter i gammel, kristen tradisjon, men er litt lavkirkelig i preget. Som oftest tar møtelederen med ledd som nådehilsen, tekstlesninger, trosbekjennelse, bønn, velsignelse og utsendelse.

Vi er glade i å synge, og setter pris på å lytte til predikantens utleggelse av søndagens tekst. Noen ganger har vi enklere samlinger, båret av nyere sanger og en mindre formell stil. Barna har sin selvsagte plass i fellesskapet, og er med i starten til de går til egen samling i Barnekirka.

Powered by Cornerstone