Kalender/Gudstjeneste

Gudstjeneste

Velkommen til Gudstjeneste
Hjertelig velkommen til Gudstjeneste. Barnekirka skal ha påskevandring denne søndagen. Gjennom dramatisering og fortelling skal barna få følge Jesus på hans vei fra palmesøndag til påskemorgen. I Gudstjenesten skal Roar Tønnessen tale over Maria budskapsdag Luk. 1, 26-38. Vi har med oss forsangere og det er nattverd. Hjertelig velkommen til liten og stor.

 

Søndag etter søndag møtes vi i «hellig hverdagslighet» til gudstjeneste. Vår liturgiske ordning har røtter i gammel, kristen tradisjon, men er litt lavkirkelig i preget. Som oftest tar møtelederen med ledd som nådehilsen, tekstlesninger, trosbekjennelse, bønn, velsignelse og utsendelse.

Vi er glade i å synge, og setter pris på å lytte til predikantens utleggelse av søndagens tekst. Noen ganger har vi enklere samlinger, båret av nyere sanger og en mindre formell stil. Barna har sin selvsagte plass i fellesskapet, og er med i starten til de går til egen samling i Barnekirka.

Powered by Cornerstone