Kalender/Bønnemøte

Bønnemøte

Velkommen til bønnemøte. Her kan man komme og være i stille bønn, eller be høyt. Det er et fint og omsorgsfullt fellesskap, og nye og gamle er alltid velkomne!

Bønn er kristenlivets åndedrett. Dette sitatet speiler godt den livsholdning vi møter i hele Bibelen, ikke minst i Jesu liv. Bønn er det som skjer når mennesket åpner sitt liv for Gud - og det er vi kalt til i glede og sorg. Bønn er ikke stil eller sjanger, heller ikke aktivitet eller prestasjon. Bønn kan skje i vårt indre eller tales ut høyt - kanskje sammen med andre. Mange kristne bærer med seg denne pulsen, dette åndedrettet.

Menighetens bønnemøte på torsdager, er et supplement til dette. Her kan man komme og være i stille bønn, eller be høyt. Det er et fint og omsorgsfullt fellesskap, og nye og gamle er alltid velkomne!

Powered by Cornerstone