Kalender/Bønnemøte

Bønnemøte

Bønn er kristenlivets åndedrett. Dette sitatet speiler godt den livsholdning vi møter i hele Bibelen, ikke minst i Jesu liv. Bønn er det som skjer når mennesket åpner sitt liv for Gud - og det er vi kalt til i glede og sorg. Bønn er ikke stil eller sjanger, heller ikke aktivitet eller prestasjon. Bønn kan skje i vårt indre eller tales ut høyt - kanskje sammen med andre. Mange kristne bærer med seg denne pulsen, dette åndedrettet.

Menighetens bønnemøte på torsdager, er et supplement til dette. Her kan man komme og være i stille bønn, eller be høyt. Det er et fint og omsorgsfullt fellesskap, og nye og gamle er alltid velkomne!

Powered by Cornerstone